Vuokrasopimus ja vuokranmaksu

Vuokranmaksu

Koasilla vuokraan sisältyvät myös sähkö, vesi, tietoverkko, yleiset saunavuorot sekä pesutuvan käyttö. Vuokranmaksun eräpäivä on kuukauden 6. päivä. Käytä aina omaa viitenumeroasi ja tarkista, että maksettava summa on oikein. Vuokralasku lähetetään sopimuksen allekirjoituksen jälkeen vuokralaisen sähköpostiin ja maksutiedot ovat voimassa toistaiseksi. Jos et ole saanut laskua tai se on hukkunut, laita viestiä vuokrat@koas.fi.

Vuokran viivästyessä

Jos sinulle tulee vuokranmaksussa vaikeuksia, ota yhteys vuokrat(at)koas.fi p. 029 180 4444. Voit neuvotella maksuaikataulusta.

Vuokrien perintää hoitaa Koasin kanssa yhteistyössä Visma Duetto Oy. Visma Duetto Oy hoitaa laskuhuomautukset sekä perinnän.

Laskun eräännyttyä lähetetään alkuun muistutusviesti sähköpostilla, jonka mukana tulee tunnukset maksuhelposti.fi palveluun, jossa voi vielä suorittaa vuokran ilman huomautus- ja perintäkuluja. Mikäli sähköpostimuistutukseen ei ole reagoitu, niin lähettää Visma Duetto Oy maksuhuomautuksen, jossa on mukana lainmukainen (5) euron muistutuskulu, kun laskun erääntymisestä on kulunut 14 päivää.

Rästiin jääneet vuokrat voivat johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen, saatavien perinnän perintätoimiston perittäviksi sekä luottotietomerkintään. Merkintä luottotietorekisterissä säilyy pitkään ja vaikeuttaa elämää jatkossa huomattavasti. Viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä tulleet suoritukset tai maksusopimukset estävät edellä mainitut toimenpiteet.

Myöhässä maksetuista vuokrista perimme viivästyskorkolain mukaista korkoa. Viivästyskoron perintä alkaa eräpäivän jälkeisestä päivästä, huolimatta mahdollisesta tehdystä maksusopimuksesta. Koroista lähetetään lasku erikseen.

Vuokravastuu

Puolisot vastaavat perheasunnon vuokrasta yhteisvastuullisesti, samoin muut yhteisellä sopimuksella asuvat. Jos toinen muuttaa asunnosta pois, on yhteinen sopimus irtisanottava. Vuokravastuu jatkuu vuokrasopimuksen päättymiseen asti.

Asumisoikeus

Koasilla asuminen edellyttää opiskelua tai jatko-opintoja peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa. Pariskunnista vähintään toisen on oltava opiskelija. Opiskelutiedot tarkastetaan määräajoin ja aina tarvittaessa. Kun asumisoikeus päättyy, Koas sanoo vuokrasopimuksen irti hyvissä ajoin. Opintojen keskeytyessä ota yhteyttä asukastoimistoon.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tehdään joko toistaiseksi tai määräaikaiseksi. Se allekirjoitetaan sähköisesti pankkitunnuksin s-postiin lähetetyn ohjeen mukaisesti. Sopimuksen voi allekirjoittaa myös asukastoimistossa. Alaikäisen vuokrasopimukseen vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus, jonka tiedot ilmoitettu hakemuksella. Perheasunnon sopimuksen allekirjoittavat molemmat avio-/avopuolisot.
Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen sitoudut noudattamaan vuokrasopimusta, yleistä lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä asukkaiden itse laatimia järjestyssääntöjä.

Sopimusperusteiden tarkastaminen

Vuokralaisena olet velvollinen ilmoittamaan Koasille, jos vuokrasopimuksen teon yhteydessä annettuihin tietoihin tulee olennaisia muutoksia (esim. opiskelun päättyminen, keskeytyminen tms.) Virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamisesta kieltäytyminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

Sopimuksen purku

Vakavissa rikkomustapauksissa Koasilla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa. Näitä ovat esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti, häiritsevän elämän viettäminen, vuokraoikeuden siirto tai osan asuntoa luovutus toisen käytettäväksi omin luvin. Vuokrasopimus päättyy viikon kuluttua purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Välivuokraus

Myönnämme välivuokrausluvan (max 1 v). Kesäkuukausina 1.5. - 31.8. välivuokralaisen ei tarvitse olla opiskelija, muuna aikana edellytetään opiskelupaikkaa myös välivuokralaiselta. Toimi seuraavasti:

1. Laadi vuokralaisen kanssa kirjallinen määräaikainen vuokrasopimus. Vuokranmaksupäiväksi kannattaa sopia kuukauden 2. päivä. Sovi maksu omalle tilillesi, jotta voit seurata vuokralaisesi maksuja. Välivuokralaiselta perittävä vuokra ei saa ylittää Koasille maksettavan vuokran määrää.
2. Ilmoita sähköpostilla Koasin toimistoon vuokralaisen nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, email osoite sekä vuokrasuhteen kesto.
3. Koas Booking: Päävuokralainen antaa Koas Booking tunnuksensa välivuokralaisen käyttöön, jos hän tarvitsee varauspalveluja. Sovi mahdollisista maksullisista varauksista, koska veloitus näistä lisätään sinulle päävuokralaisena. Asukasviestit kulkevat Koas Bookingin kautta. Päävuokralainen huolehtii, että molemmat saavat tiedotteet.

Päävuokralaisena sinä vastaat vuokranmaksusta ja asunnon kunnosta. Olet ilmoitusvelvollinen välivuokraus sopimukseen tulleista muutoksista. Suosittelemme välivuokralaisen luottotietojen tarkistusta ennen vuokrasopimuksen tekoa.

Soluhuoneessa välivuokralaisen tulee olla samaa sukupuolta kuin muut huoneiston asunnon asukkaat.

Vakuusmaksu

Vakuusmaksua ei peritä 1.6.2018 alkaen. Vakuus voidaan kuitenkin periä, jos hakijalla on esimerkiksi maksuhäiriömerkintä. Vakuus maksetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, tarjouksessa mainittuun eräpäivään mennessä. Se on asukkaan asettama vakuus vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisestä. Vuokranantaja voi periä vakuudesta mm. vuokralaisen aiheuttamia siivous- tai korjauskuluja sekä maksamatta jäänyttä vuokraa.

Vakuusmaksun palautus

Vakuusmaksun palautuksen edellytys on, että kaikki vuokralaisen velvoitteet on suoritettu. Vakuusmaksu palautetaan irtisanomisen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille vuokrasopimuksen päättymistä seuraavan kuukauden aikana. Vakuusmaksua ei voi käyttää viimeisen kuukauden vuokran maksuun.

 Bonsky