Hyppää sisältöön

Järjestysmääräykset

Koasin rakennuksissa ja piha-alueilla on noudatettava järjestyslain ja muun lainsäädännön lisäksi, mitä näissä asukkaiden itsensä laatimissa järjestysmääräyksissä on sanottu.

1 § YHTEISET TILAT

Ulko-ovet pidetään suljettuina. Ovissa kulkevien on huolehdittava ovet lukkoon niin, ettei rappukäytävään pääse asiattomia.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Polkupyöriä, lastenvaunuja ja muita tavaroita tulee paloturvallisuuden vuoksi säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa.

Tupakointi huoneistoissa sekä kaikissa talon yhteistiloissa on kielletty.

Ulkoantenneja tai mainoskilpiä ei saa asentaa ilman isännöitsijän lupaa.

2 § ULKOALUEET

Roskat ja jätteet on lajiteltava ohjeen mukaisesti ja toimitettava jäteastioihin.

Vanhat huonekalut ja kodinkoneet asukkaat toimittavat itse kaatopaikalle.

Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla paikoilla. Romuajoneuvojen säilyttäminen kielletään. Vieraspaikat on tarkoitettu talossa tilapäisesti vieraileville.

3 § HUONEISTOT

Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Yörauha on annettava naapureille pe – la klo 23 – 6 ja muuna aikana klo 22 – 6. Tästä voi poiketa vain naapureiden suostumuksella.

Huoneistoa on siivottava ja hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista putki- ja johtovaurioista on välittömästi ilmoitettava huoltoyhtiöön. Soluasukkaat ovat yhteisesti vastuussa huoneiston yhteistiloista.

4 § PARVEKKEET / TOMUTTAMINEN

Parvekkeet pidetään puhtaina. Roskien säilyttäminen ja tupakantumppien heittäminen parvekkeelta on ehdottomasti kielletty. Pyykkinarut ripustetaan niin, etteivät ne näy pihalle.

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain yhteisillä puisteluparvekkeilla tai – telineillä.

5 § KOTIELÄIMET

Kotieläinten pitäminen soluhuoneistoissa on kielletty.

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettynä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Lemmikkien ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkialueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä, eivätkä ne saa liata rakennuksia tai pihoja.

6 § JÄRJESTYSMÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen irtisanomisen / purkamisen. Rakenteiden ja kalusteiden rikkoutumisesta tai siivoamatta jättämisestä peritään vastuulliselta täysi korvaus.

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

KOAS / Asukastoimikuntien yhteistyövaltuuskunta 30.3.2006