Hyppää sisältöön

Vastuullisuus

Koas edistää opiskelija-asumisen vastuullisuutta

Asumisen tiedetään olevan yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä. Voimme kuitenkin kaikki vaikuttaa asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin toiminnallamme.

Koasilla ympäristötekoja on tehty menestyksekkäästi jo yli 15 vuoden ajan, esimerkiksi hyödyntämällä talotekniikkaa ja automaatioon liittyviä ratkaisuja. Asetamme ilmaston ja ympäristön etusijalle strategiassamme. Ilmastonmuutosta torjutaan esimerkiksi hankkimalla uusiutuvilla tuotettua sähköä ja yhdessä asukkaiden kanssa hiilijalanjälkeä pienentämällä. Tavoitteenamme on olla oman toimintamme osalta hiilineutraali vuonna 2030, samalla kannustaen muita asumisen ja rakentamisen alan toimijoita ilmastotekoihin.

Kestävä kehitys Koasin strategiassa

Koasin strategian neljä pääteemaa:

  • Hiilineutraali oman toiminnan osalta vuoteen 2030 mennessä
  • Yhteisöllisyyden edistäminen
  • Haluttuja asuntoja hyvillä sijainneilla
  • Omavaraisuusasteen parantaminen

Lue lisää vastuullisuuskuulumisiamme Koasin toimintakertomuksesta.

Koasin hiilijalanjälki

Hiilineutraaliustavoite oman toiminnan osalta tarkoittaa, että toimintamme nettopäästöt putoaisivat nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi olemme aloittaneet järjestelmällisen hiilijalanjälkilaskennan, jonka avulla seuraamme ja pystymme pienentämään hiilijalanjälkeämme. Tähtäämme mm. energiatehokkuuteen ja fiksuun energian hankintaan.

Vuoden 2022 arvioitu hiilijalanjälkemme oli noin 540 t CO2e. Vuonna 2021 luku oli noin 2345 t CO2e. Koasin hiilijalanjälki pieneni merkittävästi säätiön siirryttyä vihreään kaukolämpöön. Hiilidioksidiekvivalenttitonni (CO2-ekv.) kuvaa säätiön toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutusta.

Päästölaskennassa otamme huomioon seuraavat viisi tekijää: sähkön ja lämmön kulutus Koasin kiinteistöissä, kuljetukset omilla ajoneuvoilla, kiinteistöjen jätemäärät sekä liikematkat.

Ympyrädiagrammissa kuvattu Koasin hiilijalanjäljen muodostuminen vuonna 2022. Suurin osuus syntyy jätehuollosta.

Koasin hiilijalanjäljen kehityksen näyttävä taulukko.
Koasin hiilijalanjäljen kehitys 2018-2022.

Koasin ympäristölupaus

Ympäristö ja ilmasto ovat keskiössä Koasin uudessa strategiassa: asetamme tavoitteeksi hiilineutraaliuden oman toiminnan osalta vuoteen 2030 mennessä. Kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa kiinnitämme huomion elinkaariajatteluun ja resurssiviisauteen. Kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen kuuluvat myös opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistäminen ja vakaa talous.

Toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia vähennämme pienentämällä hiilijalanjälkeä useilla toimilla ja sitoudumme jatkuvaan parantamiseen. Hankimme fossiilittomasti tuotettua sähkö- ja lämmitysenergiaa sekä edistämme rakennustemme energiatehokkuutta taloteknisillä ratkaisuilla. Vähennämme jätteen määrää tehostamalla kierrätysviestintää sekä opastamalla niin asukkaita, liiketilavuokralaisia kuin omaa henkilöstöä materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja oikeaan lajitteluun. Kiinteistönhoidossa ja korjauksissa toimimme resurssiviisaasti niin veden, materiaalien kuin jätteidenkin osalta panostamalla kestäviin materiaali- ja työtapavalintoihin sekä koulutukseen ja perehdyttämiseen.

Koasin uudisrakentaminen toteutetaan kampuksille, ydinkeskustaan tai keskustan lähialueille, mikä minimoi liikkumisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Kannustamme ja opastamme asukkaita sekä henkilöstöä kestävään elämäntapaan aktiivisella viestinnällä. Otamme myös yhteistyökumppanimme mukaan ympäristötyöhön.

Teemme ympäristötyöstä järjestelmällistä ja näkyvää ottamalla käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja viestimme ympäristötyöstä sidosryhmille.

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Ekokompassi

Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja. Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti. Olemme matkalla kohti järjestelmällistä ympäristöystävällisempää toimintatapaa. Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka auttaa suunnittelemaan ympäristötavoitteita ja -toimia. Se perustuu kansainvälisiin ympäristöstandardeihin, kuten EMAS ja ISO 14001.