Hyppää sisältöön

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus on tärkeä dokumentti, joka laaditaan jokaisen asukkaan ja Koasin välillä. Tutustu vuokrasopimukseesi huolellisesti, sillä se antaa tärkeää tietoa asukkaan ja vuokranantajan oikeuksista sekä velvollisuuksista.

Vuokrasopimus tehdään joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Se allekirjoitetaan sähköisesti pankkitunnuksin sähköpostiin lähetetyn ohjeen mukaisesti. Sopimuksen voi allekirjoittaa myös asukastoimistossa. Alaikäisen vuokrasopimukseen vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus, jonka tiedot ilmoitettu hakemuksella. Perheasunnon sopimuksen allekirjoittavat molemmat avio-/avopuolisot.

Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen sitoudut noudattamaan vuokrasopimusta, yleistä lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä asukkaiden itse laatimia järjestyssääntöjä.

Asukkaana sinulla on velvollisuus ilmoittaa Koasille, jos vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuu merkittäviä muutoksia antamissasi tiedoissa, kuten opiskelun keskeyttäminen tai päättäminen. Virheellisten tietojen antaminen tai tiedonantamisesta kieltäytyminen voi johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

Koasilla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, jos huomataan vakavia sopimusrikkomuksia, kuten vuokranmaksun laiminlyöntiä, häiritsevää käytöstä, vuokraoikeuden siirtoa tai jos vuokralainen luovuttaa asuntonsa tai sen osan toisen käyttöön ilman Koasin suostumusta. Vuokrasopimus päättyy viikon kuluttua purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Sopimusperusteiden tarkastaminen

Vuokralaisena olet velvollinen ilmoittamaan Koasille, jos vuokrasopimuksen teon yhteydessä annettuihin tietoihin tulee olennaisia muutoksia (esim. opiskelun päättyminen, keskeytyminen tms.) Virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamisesta kieltäytyminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

Sopimuksen purku

Vakavissa rikkomustapauksissa Koasilla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa. Näitä ovat esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti, häiritsevän elämän viettäminen, vuokraoikeuden siirto tai osan asuntoa luovutus toisen käytettäväksi omin luvin. Vuokrasopimus päättyy viikon kuluttua purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Haluatko irtisanoa vuokrasopimuksesi?
Asunnon irtisanominen