Hyppää sisältöön

Opiskelijoiden arkimatkat taittuvat nopeasti ja ympäristöystävällisesti

Jyväskyläläiset opiskelijat kulkevat arjen matkojaan ensisijaisesti kävellen, polkupyörällä tai Linkillä.  Lyhyiden etäisyyksien ansiosta liikkuminen Jyväskylässä on nopeaa – keskustaan tai oppilaitokselle pääsee usein vartissa.

Opiskelija kulkee kävellen Koas Kankaantornin kohteen edessä.

Jyväskylässä asuvat opiskelijat kulkevat matkansa mieluiten kävellen (56 prosenttia vastaajista), pyörällä (43 prosenttia vastaajista) tai Linkki-paikallisliikenteellä (40 prosenttia vastaajista). Tiedot käyvät ilmi Jyväskylän kaupungin tilaamasta, keväällä 2023 toteutetusta opiskelijakyselystä. Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi 990 Jyväskylässä asuvaa opiskelijaa.

Lyhyiden kulkuetäisyyksien ansiosta perille pääsee vartissa

Kestävien kulkutapojen valintaan opiskelijoilla on monia hyviä syitä, päällimmäisenä kaupungin lyhyet etäisyydet ja toimiva kävely- ja pyöräväylien verkosto. Noin puolet vastaajista asuu 2 kilometrin säteellä omasta oppilaitoksestaan ja Jyväskylän keskustasta. Monet arjen matkat taittuvatkin siis kätevästi vartissa. Vajaa kolmasosa (29 %) vastaajista asuu 3–5 kilometrin säteellä keskustasta. Vastaajista 84 prosenttia pitää Jyväskylän kävely- ja pyöräväylien verkostoa toimivana. Kyselytutkimuksen vastauksissa nousi esiin myös joukkoliikenteen toimivuus. 75 prosenttia vastaajista piti Jyväskylän seudullista joukkoliikennettä toimivana.

Lyhyiden välimatkojen lisäksi opiskelijan arkea helpottavat Jyväskylästä löytyvät liikkumisen palvelut, kuten esimerkiksi yhteiskäyttöautot. Kaupungin ja Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö KOASin yhteiskäyttöautot mahdollistavat helposti henkilöauton vuokraamisen esimerkiksi isommalle kauppareissulle tai pidemmälle matkalle.

Fiksut liikkumisvalinnat ovat hyväksi opiskelijan lompakolle ja hyvinvoinnille

Kyselytutkimuksen lisäksi opiskelijoiden liikkumisvalintoihin liittyviä näkemyksiä selvitettiin keväällä 2023 kestävän liikkumisen työpajassa. Sopivan lyhyiden etäisyyksien lisäksi opiskelijoilla on monia muitakin hyviä syitä taittaa arjen matkojaan lihasvoimin tai Linkillä.  Vaivattomuuden, nopeuden ja edullisuuden lisäksi työpajassa esille nousivat vahvasti esiin myös terveys- ja hyvinvointinäkökulmat: 

”Kuljen pyörällä, koska se on hauskaa ja nopeaa, ja kivaa arkiliikuntaa.” 

”Kävelen, koska se mahdollistaa hetken pysähtymisen kiireisen arjen keskellä.” 

”Kuljen Linkillä, koska se on vaivatonta.” 

Työpaja toteutettiin osana Jyväskylän kaupungin ja KOASin Opiskelijat fiksusti liikkeelle -hanketta, joka on saanut valtionavustusta Traficomilta. Hankkeen tavoitteena on kannustaa opiskelijoita fiksuihin kulkutapavalintoihin arjen matkoillaan, ja mahdollistaa samalla uudenlaisten kestävään liikkumisen kannustavien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. 

Kestävän liikkumisen viestintää opiskelijoiden ideoiden pohjalta

Työpajassa opiskelijat visioivat myös ratkaisuja siihen, miten yhä suurempi osa jyväskyläläisistä saataisiin liikkumaan arkimatkansa kestävästi. Keinoina nousivat esiin muun muassa kannustaminen kestävään liikkumiseen kokeiluin sekä erilaiset viestintä ja markkinointikampanjat.

Työpajassa esille nousseita opiskelijoiden esille nostamia tarpeita ja ideoita hyödyntäen kaupunki ja KOAS ovat nyt laatineet viestintäaineistoja, joita hyödynnetään kestävän liikkumisen viestinnässä ja markkinoinnissa.

Viestinnän tavoitteena on kannustaa miettimään omia liikkumisvalintojaan ja tuoda esiin kestävien kulkutapojen nopeutta ja vaivattomuutta. Parhaimmillaan fiksuista liikkumisvalinnoista tulee opiskeluvuosien aikana hyvinvointia lisäävä rutiini, joka jatkuu arjessa myös opintojen päättymisen jälkeen.

Kuinka opiskelijan arkimatkat kotoa koululle tai keskustaan taittuvat Jyväskylässä?

Katso tuoreet ”Vartissa perille” -videot!

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki, fiksun liikkumisen koordinaattori Mira Juuma, mira.juuma@jyvaskyla.fi, 050 350 5359

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Koas, kehittämis- ja viestintäpäällikkö Hilla Hoskonen, hilla.hoskonen@koas.fi, 040 154 8691