Hyppää sisältöön

Avainrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr (y-tunnus: 0174752-8)
Kauppakatu 11 A
40100 Jyväskylä
Puh. 029 180 4444

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tiia Matilainen
Kauppakatu 11 A
40100 Jyväskylä
Puh. 029 180 4444
tiia.matilainen@koas.fi

3. Rekisterin nimi

Sähköinen avainten käyttörekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Avainten luovutus ja palautus avainautomaatista yksilöidyn tiedon perusteella sekä rekisterinpitäjän kiinteistöjen avainhallinta. Rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot avainten luovutuksista

  • avaimen haltijan nimi ja osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot
  • luovutus- ja palautuspäivämäärä
  • kiinteistöjen ovien kulkutiedot
  • avaintunnistetieto
  • päivämäärä ja kellonaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden alkaessa kerätyt tiedot, kiinteistöjen ovien lukijoista kerättävät kulkutiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Koasin ulkopuolelle. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.