Koas edistää opiskelija-asumisen vastuullisuutta

Asumisen tiedetään olevan yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä. Voimme kuitenkin kaikki vaikuttaa asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin toiminnallamme.

Koasilla ympäristötekoja on tehty menestyksekkäästi jo yli 15 vuoden ajan, esimerkiksi hyödyntämällä talotekniikkaa ja automaatioon liittyviä ratkaisuja. Asetamme ilmaston ja ympäristön etusijalle strategiassamme. Ilmastonmuutosta torjutaan esimerkiksi hankkimalla uusiutuvilla tuotettua sähköä ja yhdessä asukkaiden kanssa hiilijalanjälkeä pienentämällä. Tavoitteenamme on olla oman toimintamme osalta hiilineutraali vuonna 2030, samalla kannustaen muita asumisen ja rakentamisen alan toimijoita ilmastotekoihin.

Arvioimme hiilijalanjälkeämme säännöllisin väliajoin ja kehitämme toimintaamme

Arvioimme hiilijalanjälkemme säännöllisin väliajoin ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä, ja siksi se näkyy neljässä päätavoitteessamme:

  • Hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä
  • Yhteisöllisyyden edistäminen
  • Haluttuja asuntoja hyvillä sijainneilla
  • Omavaraisuusasteen parantaminen

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme.Vastuullisuusteot

Laajavuori
Me käytämme uusiutuvaa energiaa

Koasilla kaikki asukkaiden tarvitsema kuuluu pakettiin, mukaan lukien sähkö. Vuoden 2020 alusta alkaen kaikki Koasin kohteiden, toimiston ja oman huollon tilojen käyttämä sähkö on vesivoimalla tuotettua sertifioitua uusiutuvaa sähköä.

Kortepohja
Me tähtäämme hiilineutraaliksi 2030

Haluamme minimoida päästömme, jotta emme tuota enempää päästöjä mitä ilmakehä voi sitoa. Koasilla haluamme varmistaa, että tulevaisuudessa toimintamme päästöt laskevat nollaan. Lue lisää alta!

Ekokompassi
Me rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää

Olemme matkalla kohti ympäristöystävällisempää toimintatapaa. Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka auttaa suunnittelemaan ympäristötavoitteita ja -toimia. Se perustuu kansainvälisiin ympäristöstandardeihin, kuten EMAS ja ISO 14001.


... sekä monta muuta vastuullista tekoa.

Opiskelija-asumisen hiilijalanjäljestä

Koas tähtää oman toiminnan ja hankkimansa sähkön sekä lämmön osalta hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä haluamme minimoida päästömme, jotta emme tuota enempää päästöjä mitä ilmakehä voi sitoa. Koasilla haluamme varmistaa, että tulevaisuudessa toimintamme päästöt laskevat nollaan.

Tämän kunnianhimoisen ja kestävän tavoitteen saavuttamiseksi olemme aloittaneet järjestelmällisen hiilijalanjälkilaskennan ja -arvioinnin. Nämä laskelmat jatkuvat tulevina vuosina, ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme joka vuosi.

Vuonna 2020 arvioitu hiilijalanjälkemme oli noin 2406 t CO2e. Vuonna 2019 luku oli noin 3493 t CO2e. Näitä lukuja tarkasteltaessa päästöjen väheneminen on jo nähtävissä.

Monet eri tekijät vaikuttavat hiilijalanjälkeä laskettaessa. Hiilijalanjälkeä laskettaessa otamme huomioon seuraavat viisi tekijää: sähkön kulutus, lämmitys, kuljetus, jätteet ja liikematkat. Esimerkiksi sähkön tuottamat päästöt ovat vähentyneet selkeästi mikä johtuu siirtymisestä uusiutuvaan vesivoimaan vuonna 2020. Tällä hetkellä suurin päästölähde on lämmitys, joten seuraavaksi selvitämme vihreän lämmön mahdollisuuksia.

slide


 Bonsky