Koas edistää opiskelija-asumisen vastuullisuutta

Asumisen tiedetään olevan yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä. Voimme kuitenkin kaikki vaikuttaa asumisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin toiminnallamme.

Koasilla ympäristötekoja on tehty menestyksekkäästi jo yli 15 vuoden ajan, esimerkiksi hyödyntämällä talotekniikkaa ja automaatioon liittyviä ratkaisuja. Asetamme ilmaston ja ympäristön etusijalle strategiassamme. Ilmastonmuutosta torjutaan esimerkiksi hankkimalla uusiutuvilla tuotettua sähköä ja yhdessä asukkaiden kanssa hiilijalanjälkeä pienentämällä. Tavoitteenamme on olla oman toimintamme osalta hiilineutraali vuonna 2030, samalla kannustaen muita asumisen ja rakentamisen alan toimijoita ilmastotekoihin.

Arvioimme hiilijalanjälkeämme säännöllisin väliajoin ja kehitämme toimintaamme

Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä, ja siksi se näkyy neljässä päätavoitteessamme:

  • Hiilineutraali oman toiminnan osalta vuoteen 2030 mennessä
  • Yhteisöllisyyden edistäminen
  • Haluttuja asuntoja hyvillä sijainneilla
  • Omavaraisuusasteen parantaminen

Lue lisää vastuullisuudesta vuosikertomuksestamme.Ympäristölupauksemme

Ympäristö ja ilmasto ovat keskiössä Koasin uudessa strategiassa: asetamme tavoitteeksi hiilineutraaliuden oman toiminnan osalta vuoteen 2030 mennessä. Kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa kiinnitämme huomion elinkaariajatteluun ja resurssiviisauteen. Kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen kuuluvat myös opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistäminen ja vakaa talous.

Toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia vähennämme pienentämällä hiilijalanjälkeä useilla toimilla ja sitoudumme jatkuvaan parantamiseen. Hankimme fossiilittomasti tuotettua sähkö- ja lämmitysenergiaa sekä edistämme rakennustemme energiatehokkuutta taloteknisillä ratkaisuilla. Vähennämme jätteen määrää tehostamalla kierrätysviestintää sekä opastamalla niin asukkaita, liiketilavuokralaisia kuin omaa henkilöstöä materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja oikeaan lajitteluun. Kiinteistönhoidossa ja korjauksissa toimimme resurssiviisaasti niin veden, materiaalien kuin jätteidenkin osalta panostamalla kestäviin materiaali- ja työtapavalintoihin sekä koulutukseen ja perehdyttämiseen.

Koasin uudisrakentaminen toteutetaan kampuksille, ydinkeskustaan tai keskustan lähialueille, mikä minimoi liikkumisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Kannustamme ja opastamme asukkaita sekä henkilöstöä kestävään elämäntapaan aktiivisella viestinnällä. Otamme myös yhteistyökumppanimme mukaan ympäristötyöhön.

Teemme ympäristötyöstä järjestelmällistä ja näkyvää ottamalla käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja viestimme ympäristötyöstä sidosryhmille.


Vastuullisuustekomme

Laajavuori
Käytämme uusiutuvaa energiaa

Koasilla kaikki asukkaiden tarvitsema kuuluu pakettiin, mukaan lukien sähkö ja lämmitys. Vuoden 2020 alusta alkaen kaikki Koasin kiinteistöjen käyttämä sähkö on vesivoimalla tuotettua sertifioitua uusiutuvaa sähköä. Vuoden 2022 alusta alkaen Koasin kiinteistöt lämpiävät Alvan fossiilittomalla vihreällä kaukolämmöllä.

Kortepohja
Me tähtäämme hiilineutraaliksi 2030

Haluamme minimoida päästömme, jotta emme tuota enempää päästöjä mitä ilmakehä voi sitoa. Koasilla haluamme varmistaa, että tulevaisuudessa toimintamme päästöt laskevat nollaan. Lue lisää alta!

Ekokompassi
Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja. Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.
Olemme matkalla kohti järjestelmällistä ympäristöystävällisempää toimintatapaa. Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka auttaa suunnittelemaan ympäristötavoitteita ja -toimia. Se perustuu kansainvälisiin ympäristöstandardeihin, kuten EMAS ja ISO 14001.


... sekä monta muuta vastuullista tekoa.

Opiskelija-asumisen hiilijalanjäljestä

Koas tähtää oman toiminnan osalta hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että toimintamme nettopäästöt putoaisivat nollaan.

Tämän kunnianhimoisen ja kestävän tavoitteen saavuttamiseksi olemme aloittaneet järjestelmällisen hiilijalanjälkilaskennan ja -arvioinnin. Nämä laskelmat jatkuvat tulevina vuosina, ja pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme joka vuosi. Tähtäämme mm. energiatehokkuuteen ja fiksuun energian hankintaan.

Vuonna 2020 arvioitu hiilijalanjälkemme oli noin 2406 t CO2e. Vuonna 2019 luku oli noin 3493 t CO2e. Päästöjen väheneminen on jo nähtävissä!

Monet eri tekijät vaikuttavat hiilijalanjälkilaskennassa. Päästölaskennassa otamme huomioon seuraavat viisi tekijää: sähkön ja lämmön kulutus Koasin kiinteistöissä, kuljetukset omilla ajoneuvoilla, kiinteistöjen jätemäärät sekä liikematkat.

slide


 Bonsky