Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö srKoas rakennuttaa ja vuokraa asuntoja opiskelijoille Jyväskylässä. Koas on vuonna 1975 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Koasin taustalla ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY), Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO sekä ammattiopiston opiskelijakunta JAMO.

Säätiö tarjoaa helppoa, edullista ja turvallista vuokra-asumista kaikille peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville. Koasilla on 64 kerrostaloa eri puolilla Jyväskylää. Asuntoja Koasilla on yhteensä 2 208, joista noin kolmannes on yksiöitä. Asuntopaikkoja säätiöllä on yhteensä 3 751 opiskelijalle. Koasin liikevaihto vuonna 2016 oli 21 868 042 € ja tase 114 937 039 €.

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus. 24 jäseninen valtuuskunta valitsee yhdeksänjäsenisen hallituksen, joka on säätiön vastuullinen toimielin.

Säätiön asukasdemokratiaeliminä toimivat eri asuntokohteiden asukastoimikunnat. Ne valitsevat kukin edustajan asukastoimikuntien yhteistyövaltuuskuntaan (AsuVa).AsuVa nimeää kaksi edustajaa säätiön valtuuskuntaan ja esittää kaksi edustajaa hallitukseen.

 Bonsky