Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö srKoas rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraa asuntoja opiskelijoille Jyväskylässä. Koas on vuonna 1975 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Koasin taustalla ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO.

Säätiö tarjoaa helppoa, edullista ja turvallista vuokra-asumista kaikille peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville. Koasilla on 62 kerrostaloa eri puolilla Jyväskylää. Asuntoja Koasilla on yhteensä 2 402, joista lähes puolet on yksiöitä. Asuntopaikkoja säätiöllä on yhteensä 3 727 opiskelijalle. Koasin liikevaihto vuonna 2019 oli 18 772 994 € ja tase 142 122 841 €.

Taustayhteisöt nimeävät edustajat hallitukseen, joka on säätiön vastuullinen toimielin.

Säätiön asukasdemokratiaeliminä toimivat eri asuntokohteiden asukastoimikunnat. Ne valitsevat kukin edustajan asukastoimikuntien yhteistyövaltuuskuntaan (AsuVa). AsuVa nimeää kaksi edustajaa säätiön hallitukseen.

 Bonsky