Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö srKoas rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraa asuntoja opiskelijoille Jyväskylässä. Koas on vuonna 1975 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Koasin taustalla ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO.

Säätiö tarjoaa helppoa, edullista ja turvallista vuokra-asumista kaikille peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville. Koasilla on 58 kerrostaloa eri puolilla Jyväskylää. Asuntoja Koasilla on yhteensä 2 467, joista yksiöitä on 54 prosenttia (1330 kpl). Asuntopaikkoja säätiöllä on yhteensä 3 664 opiskelijalle. Koasin liikevaihto vuonna 2021 oli 16 852 309 € ja tase 151 708 159 €.

Taustayhteisöt nimeävät edustajat hallitukseen, joka on säätiön vastuullinen toimielin.

Säätiön asukasdemokratiaeliminä toimivat eri asuntokohteiden asukastoimikunnat. Ne valitsevat kukin edustajan asukastoimikuntien yhteistyövaltuuskuntaan (AsuVa). AsuVa nimeää kaksi edustajaa säätiön hallitukseen.

 Bonsky