KOAS Naapuriviikko arvonnan säännöt

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr (jäljempänä KOAS), Kauppakatu 11, 40100 Jyväskylä

OSALLISTUMISKELPOISUUS

Kilpailuun voivat osallistua kaikki KOASilla asuvat yksityishenkilöt lukuun ottamatta KOASin ja kyselyn/arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneen yrityksen henkilökunta.

OSALLISTUMISAIKA

Osallistumisaika on 29.5.–10.6.2019 klo 23.00 saakka. S-ryhmän lahjakortti (1 kpl), arvoltaan 50€, arvotaan 11.6.2019. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä osallistumisajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

KUINKA OSALLISTUA ARVONTAAN

Arvontaan voi osallistua vastaamalla Naapuriviikko aiheiseen kyselyyn ja ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa kyselyn lopussa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Järjestäjä tallentaa vain osallistujien itsensä antamat henkilötiedot. Tietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

PALKINTO

Palkintona S-ryhmän lahjakortti arvoltaan 50 € (1 kpl). Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Arvonnan voittaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen vuoksi, palautuu palkinto uudelleen jaettavaksi.

OSALLISTUMALLA ARVONTAAN OSALLISTUJAT SITOUTUVAT NOUDATTAMAAN NÄITÄ SÄÄNTÖJÄ. KOAS PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA SÄÄNTÖJÄ.

YHDISTETTY REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr Kauppakatu 11, 40100 Jyväskylä

2. Rekisterin nimi

Verkkosivu-uudistuskyselyn arvontaan osallistujien rekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena toteuttaa arvonta ja luovuttaa palkintovoitot.

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä, säännönmukaisesta tietolähteestä ja rekisterin tietosisällöstä

Rekisteri sisältää verkkosivu uudistuskyselyn arvontaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja, jotka on kerätty internetin kautta henkilöiltä itseltään. Henkilörekisteriin tallennetaan tiedot, jotka henkilö täyttää arvontalomakkeeseen arvontaan osallistumisen yhteydessä. Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat lomakkeella kerätyt tiedot: nimi, puhelin ja sähköpostiosoite.

5. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle.

 Bonsky