Asukastoimikunta

Asukastoimikunnat edustavat asukkaita asumiseen liittyvissä asioissa. Asuntokohteen facebook ryhmissä pääset osallistumaan keskusteluihin ja saat tietoa kohteen ajankohtaisista asioista.

Koasin kaikkia asukkaita edustaa asukastoimikuntien yhteystyövaltuuskunta (AsuVa), jonne jokainen asukastoimikunta valitsee edustajansa. AsuVan Facebook-sivut löydät täältä.

Luettelo tehtävistä on Koasin asukasyhteishallinto-ohjesäännössä.

Asukastoimikunnat tiedottavat toiminnastaan ilmoitustauluilla. Asukastoimikunnassa työskentely tuo mukanaan uusia ystäviä ja antaa hyvää harjoitusta työelämää varten. Asukastoimikuntatyöstä saa halutessaan todistuksen, josta on hyötyä työpaikkaa haettaessa.

Asukastoimikunnan aktiiveille järjestetään koulutusta. Tapahtumaan kutsutaan asukastoimikunnasta puheenjohtaja, sihteeri ja AsuVa-edustaja. Viimeisimpään koulutusmateriaaliin voit tutustua täältä.

Asukastoimikunnat ja asukaskokoukset

Asukastoimikunnat edustavat kaikkia asukkaita. Toimikunnat valitaan kerran vuodessa koh-
teiden asukaskokouksissa. Asukastoimikunnat pitävät yhteyttä asukkaiden ja säätiön välillä,
antavat lausuntoja, osallistuvat korjausten ja talousarvioiden laadintaan ja järjestävät asuk-
kaille yhteistä toimintaa, illanviettoja yms. Asukastoimikunnat ilmoittelevat itsestään ja te-
kemisistään ilmoitustauluilla ja asukastiedotteissa. Lähde mukaan esim. osallistumalla asu-
kaskokouksiin tai illanviettoihin.


Kerhohuoneet, harrastustilat ja -välineet

Asuntokohteista löytyy erilaisia harrastustiloja ja -välineitä. Nämä vaihtelevat kohteittain ja
niihin voi vaikuttaa asukastoimikuntien kautta. Kerho- ja oleskeluhuoneet ovat kohteiden
kaikkien asukkaiden käytettävissä. Joissakin kohteissa on kuntoiluvälineitä, toisissa pingis-
pöytiä jne. Kaikista näistä löydät tarkemmat tiedot oman kohteesi ilmoitustauluilta, asu-
kastoimikunnan jäseniltä, asukastoimikunnan kotisivuilta ja facebook ryhmistä.

Asukastoimikuntien facebook ryhmät ja sähköpostiosoitteet:

Facebook ryhmät: https://www.koas.fi/fi/asukkaalle/asukastoimikunta...

Facebook Sähköposti

Myllyjärvi myllyjarvi (a) astmk.koas.fi
Laajavuori laajavuori (a) astmk.koas.fi
Auvilankuja auvilankuja(a) astmk.koas.fi
Ristonmaa ristonmaa (a) astmk.koas.fi
Etelä-Kekkola etelakekkola (a) astmk.koas.fi
Kuokkala kuokkala (a) astmk.koas.fi
Palstatie palstatie (a) astmk.koas.fi
Taitoniekantie taitoniekantie (a) astmk.koas.fi
Letkutie letkutie (a) astmk.koas.fi
Ainola ainola (a) astmk.koas.fi
Humppa humppa (a) astmk.koas.fi
Sillanpää sillanpaa (a) astmk.koas.fi
Tango tango (a) astmk.koas.fi
Konsa konsa (a) astmk.koas.fi
Hospa hospa (a) astmk.koas.fi
Ainolankaari ainolankaari (a) astmk.koas.fi
Veturi veturi (a) astmk.koas.fi
Rantapolku rantapolku (a) astmk.koas.fi
Ratapiha ja Kotiraide ratapiha (a) astmk.koas.fi
Heikinsilta heikinsilta (a) astmk.koas.fi
Kankaantorni
Seminaarinmäki
kankaantorni ( a ) astmk.koas.fi
seminaarinmaki (a) astmk.koas.fi

 Bonsky