Uudet vuokralaskut vuodelle 2023 on postitettu

Vuokrat nousevat 1.1.2023 keskimäärin 4 prosentilla. Vuokrankorotus johtuu kiinteistöjen hoitokulujen noususta, erityisesti sähkön hinnan ja korkokulujen noususta. Koasilla vuokra sisältää kaikki asumismenot: sähkö‑, vesi‑ ja pesulamaksut sekä yleiset saunavuorot ja tietoverkkomaksut.

Autopaikkavuokrat nousevat 1‑4 €/kk ja erilliset kalustemaksut nousevat 5‑8 €/kk.

Asumistuki tarkistetaan, jos asumismenot muuttuvat vähintään 50 €/kk edellisen päätöksen hyväksyttäviin asumismenoihin verrattuna. Jos 1.1.2023 tapahtuva vuokrantarkistus on alle 50 €, eikä sinulla ole tapahtunut muita asumistukeen vaikuttavia muutoksia esimerkiksi tuloissa, vuokrantarkistuksesta ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Jos muita muutoksia on tapahtunut ja haet asumistukeen tarkistusta, Kela saa tiedon muuttuneesta vuokran määrästä suoraan vuokranantajalta